Poniższe 3 Ośrodki Narciarskie: SMR, COS, BSA działają w sezonie zimowym we wspólnym skipassie.