Poniżej zamieszczone są linki do serwisów, które podają dane z czujników pyłu zawieszonego w powietrzu na terenie miasta Szczyrk.

Czujnik z serwisu LookO2.

Lokalizacja: Szczyrk – Przełęcz Salmopolska

Dostarcza danych: Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM1, PM2,5, PM10, temperatura.

Czujnik z serwisu Syngeos.

Lokalizacja: Urząd Miejski w Szczyrku, Ul. Beskidzka 4.

Dostarcza danych: Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM1, PM2,5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie.